Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

คุณแม่ท้องต้องน้ำหนักเพิ่มเท่าไรจึงพอดี

คุณแม่คงเคยได้ยินคำที่ว่า คุณแม่ท้องต้องมีน้ำหนักตัวเพิ่ม “ตามเกณฑ์” ใช้ไหมคะ ทราบหรือไม่คะว่า ทำไมการที่คุณแม่มีน้ำหนักเพิ่มตามเกณฑ์จึงมีความสำคัญ

การเพิ่มน้ำหนักตัวตามเกณฑ์ ทำให้คุณแม่สามารถลดความเสี่ยงต่อไปนี้ได้ค่ะ

  1. น้ำหนักตัวเพิ่มน้อยเกินไป จะมีความเสี่ยงที่ลูกน้อยอาจมีน้ำหนักตัวแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์ คือน้อยกว่า 2.5 กก.ค่ะ
  2. น้ำหนักตัวเพิ่มมากเกินไป อาจทำให้คุณแม่ท้องปวดหลัง และเส้นเลือดขอด และอาจเป็นสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น  โรคเบาหวานเนื่องจากการตั้งครรภ์(Gestational Diabetes – GDM)  และความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์(Pregnancy-induced Hypertension – PIH) นะคะ
  3. มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่อาจคลอดลูกตัวใหญ่ ซึ่งอาจกลายเป็นคนอ้วนในอนาคต นอกจากนี้ อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอดได้อีกด้วยค่ะ

แล้วการเพิ่มน้ำหนักตามเกณฑ์นั้นเป็นอย่างไร มาดูคำตอบด้านล่างนี้นะคะ เริ่มจากอัตราการเพิ่มของน้ำหนักตัวระหว่างการตั้งครรภ์ ควรเป็นดังนี้ค่ะ น้ำหนักตัวสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาส 2 และ 3 (ช่วง 6-9 เดือน) โดยขึ้นสัปดาห์ละ 0.5 กก. หรือ 0.7 กก. ถ้าเป็นลูกแฝดนะคะ โดยคุณแม่ต้องวัดดัชนีมวลกาย หรือ BMI ของคุณแม่ก่อนท้องว่าอยู่ในระดับใดก่อนนะคะ

สูตรคำนวณน้ำหนักแม่ตั้งครรภ์

BMI* = น้ำหนัก (กิโลกรัม)   

       ความสูง (เมตร) x ความสูง (เมตร)

BMI

สถานะน้ำหนักตัวคุณแม่ก่อนตั้งครรภ์

< 18.5

น้ำหนักตัวน้อยเกินไป

18.5 - 22.9

น้ำหนักตัวเหมาะสม

23 – 29.9

น้ำหนักตัวมากเกินไป

≥ 30

อ้วน

 

จากนั้นลองมาดูตารางเปรียบเทียบน้ำหนักดูนะคะ ว่าคุณแม่ควรมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาก-น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์ในตารางด้านล่างนี้ค่ะ (ที่มา Institute of Medicine (IOM) 2009)

BMI (กก./ตร.ม.)

น้ำหนักที่ควรเพิ่มตลอดการตั้งครรภ์ (กก.)

น้ำหนักที่ควรเพิ่มในไตรมาสที่           2 และ 3  (กก./สัปดาห์)

น้ำหนักน้อย (< 18.5)

12.5-18

0.51 (0.44-0.58)

น้ำหนักตัวเหมาะสม (18.5 - 22.9)

11.5-16

0.42 (0.35-0.50)

น้ำหนักเกิน (23 – 29.9)

7.0-11.5

0.28 (0.23-0.33)

อ้วน (≥ 30)

5.0-9.0

0.22 (0.17-0.27)

 

น้ำหนักของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้นนั้นไปอยู่ที่ส่วนใดในร่างกายบ้าง

ตำแหน่ง

น้ำหนัก (กก.)

ทารกในครรภ์

3.6

รก

0.9-1.4

น้ำคร่ำ

0.9-1.4

เต้านม

0.9-1.4

เลือดที่หล่อเลี้ยงมดลูก

1.8

มดลูกที่ขยายใหญ่ขึ้น

0.9-2.3

ไขมันที่สะสมไว้สำหรับการคลอดและการให้นมลูก

2.3-4.1

รวม

11.3-16

 

เมื่อทราบเกณฑ์มาตรฐานของการเพิ่มของน้ำหนักระหว่างตั้งครรภ์แล้ว คุณแม่ท้องต้องเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดยให้สมดุลกับความต้องการไม่มากหรือน้อยเกินไปนะคะ เพราะจะมีผลกระทบต่อการเพิ่มน้ำหนักซึ่งนั่น ก็คือการเจริญเติบโตของทารกน้อยในครรภ์นะคะ และต้องรับประทานอาหารให้มีความหลากหลายครบทั้ง 5 หมู่ด้วยนะคะ