Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

การนับอายุครรภ์ และการคำนวณวันคลอด

การนับอายุครรภ์ นับว่ามีความสำคัญไม่น้อย เพราะเมื่อทราบอายุครรภ์ ก็สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ ให้การดูแลที่เหมาะสมตามช่วงอายุครรภ์ และเตรียมความพร้อมของคุณแม่ในวันครบกำหนดคลอด

การนับอายุครรภ์และกำหนดวันคลอดจะมีความแม่นยำถ้าหากคุณแม่มีประวัติประจำเดือนที่แน่นอน สามารถนำมาพิจารณาหาความสัมพันธ์ของอายุครรภ์ได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้้

การนับอายุครรภ์ นับจำนวนวันจาก วันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย (LMP) จนถึงวันที่ต้องการคำนวณ จะได้อายุครรภ์เป็นจำนวนวัน แล้วหารด้วย 7 จะได้อายุครรภ์เป็นจำนวนสัปดาห์

การคำนวณวันคลอด

ตัวอย่าง วันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย หรือ LMP วันที่ 5 กุมภาพันธ์ วันที่ฝากครรภ์ 4 พฤษภาคม จะได้อายุครรภ์ 88 วัน หรือ 12 สัปดาห์ 4 วัน

วิธีการคำนวณวันคลอด โดยการเริ่มคำนวณจาก วันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย (LMP) ย้อนหลังไปสามเดือนแล้วบวกเพิ่มไปอีก 7 วัน

ตัวอย่าง วันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย (LMP) คือ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ให้นับย้อนหลัง 3 เดือน จะได้วันที่ 5 พฤศจิกายน ให้บวกเพิ่มไปอีก 7 วัน จะได้กำหนดคลอด (EDD) คือ วันที่ 12 พฤศจิกายน

กำหนดวันคลอดจากประวัติ ของประจำเดือนนั้น จะมีความแม่นยำในหญิงตั้งครรภ์ที่ประจำเดือนสม่ำเสมอ มีการจดบันทึกประวัติประจำเดือนและไม่ได้ใช้ยาคุมกำเนิดก่อนการตั้งครรภ์อย่างน้อย 3 เดือน

ปัญหาส่วนใหญ่ของการนับอายุครรภ์

ในความเป็นจริงแล้วหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ อาจมีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนในการนับอายุครรภ์ เช่น

  • ไม่ได้จดบันทึกประจำเดือนของตัวเองไว้ จำประจำเดือนครั้งสุดท้ายไม่ได้
  • ไม่ได้มีประจำเดือน 28 วันทุกรอบเดือน
  • มีเลือดออกผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์ทำให้สับสนระหว่างเลือดที่ออกกับประจำเดือน
  • ใช้ยาคุมกำเนิดที่ทำให้มีประจำเดือนออกกะปริดกะปรอย
  • ประจำเดือนเว้นเป็นระยะนานกว่า 1 เดือน
  • อยู่ในระยะให้นมบุตร ไม่มีประจำเดือน
  • ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฉีดและไม่มีประจำเดือนมาก่อน เป็นต้น
  • ดังนั้น จึงไม่สามารถที่จะใช้การนับอายุครรภ์และคาดคะเนกำหนดวันคลอดด้วยวิธีนี้ได้ แนะนำว่าควรพบแพทย์เพื่อฝากครรภ์ เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ เพราะแพทย์สามารถประเมินได้โดยใช้ข้อมูลทั้งจากอาการและอาการแสดง ตลอดจนการตรวจร่างกาย การตรวจภายใน การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่างๆ เพื่อคาดคะเนดูว่าตั้งครรภ์ในระยะใด หลังจากนั้นบวกเข้าไปให้ครบ 40 สัปดาห์ จะเป็นกำหนดวันคลอดอย่างคร่าว ๆ ซึ่งการคาดคะเนด้วยวิธีนี้อาจคลาดเคลื่อนได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์

ทางเลือกอื่นในการนับอายุครรภ์

หรืออีกวิธีซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือการใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ช่วยในการนับอายุครรภ์ และกำหนดวันคลอด ในคุณแม่ที่มีประวัติประจำเดือนไม่แน่นอน คุณหมอจะทำการตรวจทารกในครรภ์ด้วยการอัลตราซาวนด์ โดยเครื่องอัลตราซาวนด์จะช่วยวัดขนาดความกว้างของหัวเด็กและความยาวของเด็กในครรภ์ซึ่ง จะบอกได้ว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ประมาณกี่สัปดาห์ แต่อาจคลาดเคลื่อนได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เช่นกัน