Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

ภาวะโลหิตจางในช่วงตั้งครรภ์

ภาวะโลหิตจางเกิดจากการขาดธาตุเหล็กหรือที่เรียกว่าโรค IDA เป็นภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์ที่พบบ่อยที่สุด

สาเหตุเนื่องมาจาก ระหว่างการตั้งครรภ์ จะมีปริมาณเลือดเพิ่มขึ้นประมาณ 50% เพื่อผลิตเลือดให้เพียงพอสำหรับตัวคุณแม่และลูกน้อย ทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดง และฮีโมโกลบินเจือจาง เป็นผลให้ความต้องการธาตุเหล็กสูงขึ้น โดยเฉพาะในระยะไตรมาสที่ 2 และ 3 ของการตั้งครรภ์ค่ะ

ทราบหรือไม่คะ อาการของโลหิตจางเป็นอย่างไร?ในสภาวะที่มีเม็ดเลือดแดงในร่างกายมีจำนวนน้อยเกินไป ร่างกายจะขาดความสามารถในการลำเลียงออกซิเจนในระดับที่เหมาะสม และแสดงอาการทางร่างกาย เช่น อ่อนเพลียผิดปกติ หายใจถี่ และภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อลดลงค่ะ

6 ผลเสียต่อสุขภาพแม่และลูกจาก IDA

  1. IDA ทำให้สุขภาพการตั้งครรภ์ต่ำกว่ามาตรฐาน เช่น คลอดก่อนกำหนด และน้ำหนักตัวแรกเกิดของลูกต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะ
  2. ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอดได้นะคะ เช่น หัวใจล้มเหลว
  3. ทำให้ทารกน้อยมีธาตุเหล็กสะสมลดลงเมื่อแรกเกิด ภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงที่เด็กอาจเป็น IDA และเผชิญกับผลกระทบจาก IDA ที่จะตามมาได้ค่ะ เช่น มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เด็กอาจมีพัฒนาการทางร่างกาย และสติปัญญาบกพร่องในระยะยาว หรือถาวรเลยนะคะ
  4. คุณแม่ท้องที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเป็น IDA ระหว่างการตั้งครรภ์ ได้แก่
  5. คุณแม่ที่เริ่มตั้งครรภ์โดยมีปริมาณธาตุเหล็กสะสมในร่างกายเพียงเล็กน้อยค่ะ และ
  6. คุณแม่ที่บริโภคธาตุเหล็กระหว่างการตั้งครรภ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการธาตุเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะ

ดังนั้น คุณแม่จะต้องใส่ใจในเรื่องการเลือกรับประทานอาหาร กินอาหารอย่างเพียงพอเหมาะสม ทั้งก่อนและระหว่างการตั้งครรภ์ เพื่อให้มั่นใจว่า คุณแม่มีปริมาณธาตุเหล็กสะสมอย่างเพียงพอและเพื่อป้องกัน IDA นั่นเองค่ะ