Web Content Display Web Content Display

ถุงเก็บน้ำนมแม่

Web Content Display Web Content Display

ขั้นตอนปั๊มนมแม่ สิ่งสำคัญที่คุณแม่ต้องรู้

การบีบน้ำนมจากอกของคุณแม่มาเก็บใส่ถุงน้ำนม เพื่อป้อนลูกน้อยหรือที่เรียกกันติดปากว่า การปั๊มนม เป็นอีกหนึ่งกิจวัตรจำเป็นของแม่ให้นมบุตร ที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนสำหรับคุณแม่มือใหม่ทั้งหลาย

การให้นมแม่บ่อยๆ กับลูกน้อย ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แม่หลายคนจึงใช้วิธีปั้มนมเก็บใส่ถุงเก็บน้ำนมไว้ ปกติแล้ว ความจำเป็นที่คุณแม่ต้องเลือกวิธีปั๊มน้ำนมเก็บไว้ให้ลูกน้อยแทนการให้ดูดจากอก มีอยู่ด้วยกันหลักๆ 3 เหตุผลค่ะ

 1. ลูกน้อยคลอดก่อนกำหนด และยังไม่สามารถดูดนมได้ แต่จำเป็นต้องกินนมแม่
 2. คุณแม่ที่ไม่สามารถให้นมลูกจากอกได้ตลอดเวลา เช่น ต้องทำงาน หรือยามเดินทาง
 3. เต้านมคัด ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดการคัดของเต้านมคุณแม่ได้

การปั๊มนมแม่ว่ากันง่ายๆ ก็คือวิธีการบีบเก็บน้ำนมแม่โดยใช้มือหรืออุปกรณ์ปั๊มนมบีบเก็บน้ำนมแม่จากเต้า เข้าไปเก็บไว้ก่อน ค่อยป้อนทีหลังนั่นเอง เมื่อคุณแม่บีบเก็บน้ำนม คุณแม่มั่นใจได้เลยค่ะว่า ปริมาณน้ำนมของคุณแม่จะไม่ลดลง และโดยทั่วไป มีวิธีปั๊มนม 2 วิธีค่ะ คือ ใช้มือ หรือ ใช้อุปกรณ์ มาเริ่มต้นเทคนิควิธีการปั๊มนมกันเลยค่ะ

ก่อนเริ่มปั๊ม คุณแม่อาจช่วยทำให้น้ำนมหลั่งด้วยการนวดคลึงเต้านมเบาๆ เป็นลักษณะวนไปมา รอบๆ เต้านม โดยเริ่มจากใต้วงแขนก่อน  การอาบน้ำอุ่นหรือนอนแช่น้ำอุ่นก็เป็นตัวช่วยนะคะ

1. ขั้นตอนการปั๊มนมแม่ด้วยมือใส่ถุงเก็บน้ำนม

 1. ล้างมือก่อนเริ่มเสมอ
 2. วางนิ้วมือบนลานหัวนมโดยทำเป็นรูปตัว C นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านบนเหนือหัวนม และนิ้วมืออื่นๆ อยู่ด้านล่าง
 3. กดลงบนอกแล้วบีบเบาๆ โดยกลิ้งนิ้วมือไปทางหัวนม
 4. เคลื่อนนิ้วมือไปรอบๆ ลานหัวนมเพื่อบีบน้ำนมออกมา

2. ขั้นตอนปั๊มนมแม่ด้วยอุปกรณ์ใส่ถุงเก็บน้ำนม

 1. อุปกรณ์ปั๊มนมจะมีอยู่ 3 ชนิดนะคะ คือ ควบคุมด้วยมือ ทำงานด้วยแบตเตอรี่ และระบบไฟฟ้า ซึ่งวิธีใช้โดยทั่วไปอยู่บนหลักการเดียวกัน ดังนี้ค่ะ
 2. วางฝาครอบบนหัวนม เช็คให้แน่ใจว่าฝาครอบปิดลานหัวนมจนมิดหรือเกือบมิด
 3. เปิดเครื่อง หรือถ้าใช้อุปกรณ์ปั๊มมือ ก็ควบคุมการปั๊มตรงมือจับ
 4. เมื่อเริ่มปั๊มน้ำนมจะเริ่มไหลเข้าไปในภาชนะเก็บค่ะ ซึ่งอุปกรณ์ปั๊มนมนี้จะดีไซน์เลียนแบบวิธีการดูดนมของทารก เก็บน้ำนมในภาชนะที่ผ่านการฆ่าเชื้อ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้นมแม่

และการให้นมแม่