Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

ทารกน้อยย่อยดี มีชัยด้านสุขภาพและภูมิต้านทาน

ระบบย่อยอาหารนั้นไม่ได้มีความสำคัญแค่ตามชื่อในเรื่องการย่อยเท่านั้น การย่อยอาหารสำหรับลูกรักของคุณพ่อคุณแม่นั้น มีผลต่อสุขภาพและพัฒนาการรอบด้านของลูกอย่างมากอีกด้วย

2 หน้าที่หลักของระบบย่อยอาหาร

1. หน้าที่สำคัญประการแรก คงหนีไม่พ้นเรื่องการย่อยสลายอาหารที่ลูกรักรับประทานเข้าไปค่ะ ตามชื่อของระบบย่อยนั่นเอง อาหารที่ลูกทานเข้าไปจะถูกย่อยเป็นแคลอรี่ หรือพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆ

นอกจากพลังงานแล้ว อาหารจะถูกย่อยเป็นสารอาหาร แล้วดูดซึมเข้าสู่เซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ไปช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต และบำรุงสุขภาพของเด็กน้อยนั่นเอง

2. หน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของระบบย่อยอาหารก็คือ การกำจัดของเสีย และสารพิษ โดยการที่ระบบย่อยอาหารจะปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างสมบูรณ์ ไม่ขาดตกบกพร่อง ระบบย่อยจะต้องแข็งแรง และมีสภาพสมบูรณ์ โดยอาศัยสภาวะสมดุลย์ของแบคทีเรียในทางเดินอาหาร ซึ่งก็คือการที่ในทางเดินอาหารมีแบคทีเรียชนิดดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในปริมาณเพิ่มมากขึ้น และมีแบคทีเรียชนิดร้ายที่เป็นอันตรายน้อยลง

ทางเดินอาหารที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของลูกน้อยนะคะ นอกจากการย่อยอาหาร การดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย และการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายแล้ว ทางเดินอาหารยังมีบทบาทหน้าที่สำคัญ ในฐานะเป็นส่วนประกอบหลักของระบบภูมิต้านทานด้วย เพราะ 2 ใน 3 ของเซลล์ภูมิต้านทานนั้นพบอยู่ในทางเดินอาหารค่ะ

เนื่องจากพัฒนาการของระบบย่อยอาหารของลูกน้อยในช่วงขวบปีแรกยังพัฒนาไม่เต็มที่ นอกจากนมแม่ซึ่งดีที่สุดสำหรับทารกน้อยแล้ว คุณพ่อคุณแม่จึงจำเป็นต้องใส่ใจเรื่องโภชนาการแต่ละช่วงในขวบปีแรกของลูกน้อยเป็นพิเศษนะคะ ในทุกช่วงวัยที่พร้อมยิ่งขึ้นในแต่ละขั้น เขาต้องการอาหารตามวัยที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์รอบด้าน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสุขภาพที่ดีต่อไปในอนาคตค่ะ