พญ.วีนัส ตันอารีย์

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตร :
  • แพทย์ผู้ชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

คุณหมอท่านอื่นๆ

บริการพิเศษ สำหรับสมาชิก Hi-Q Kids Club