รศ.พญ.เพ็ญศรี โควสุวรรณ

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิ :
  • ปริญญา วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2525
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2521
  • วว. กุมารเวชศาสตร์
  • อว. กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

คุณหมอท่านอื่นๆ

บริการพิเศษ สำหรับสมาชิก Hi-Q Kids Club