ผศ.พญ.พัชราภา ทวีกุล

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทยศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโภชนาการเด็ก (รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
ประวัติการทำงาน :
  • พ.ศ.2543 - 2546, แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
  • พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน, อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณหมอท่านอื่นๆ

บริการพิเศษ สำหรับสมาชิก Hi-Q Kids Club