รศ.พญ.จันท์ฑิตา​ พฤกษานานนท์

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : พัฒนาการและพฤติกรรม
Education :
 • 1979, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
 • 1981, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Professional Training :
 • 1981-82 Rotating Internahip, Chulalongkorn Hospital, Bangkok, Thailand, and Somdej Na Sriracha Hospital, Chonburi, Thailand.
 • 1982-85 Pediatric Resident, Chulalongkorn Hospital, Chulalongkorn University, Thailand.
 • July 1986 - December 1986 Visiting Fellow, Institute for Child Development, Hackensack Medical Center, New Jersey, U.S.A.
 • 1987-89 Visiting Fellow, Adolescent Medicine Unit, Department of Pediatrices,University of Rochester, New York, U.S.A.
 • 1988-89 Fellow in Developmental Disabilities, University affiliated Program for Development Disabilities, University of Rochester, New York, U.S.A.
Certifications :
 • Practitioner in Medicine (Thai,1982)
 • 1982-85 Pediatric Resident, Chulalongkorn Hospital, Chulalongkorn University, Thailand.
 • Certificate of Proficiency in Pediatrics (Thai,1985)
 • Certificate in Developmental Behavioral Pediatrics (Hackensack Medical Center,1986)
 • Certificate in Developmental Disabilities (University of Rochester,1989)
Award/Honor : 1981 Outstanding Intern Award, Faculty of internal Medicine, Chulalongkorn University Hospital.

คุณหมอท่านอื่นๆ

บริการพิเศษ สำหรับสมาชิก Hi-Q Kids Club