พ.ต.อ.พญ.บงกช นราพุฒิ

ความเชี่ยวชาญ : สูติ-นรีเวชศาสตร์
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปี 2540
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวชวิทยา ปี 2544
  • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญต่อยอดสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ปี 2549
  • Certificate ด้านอัลตราซาวน์ 4 มิติ วินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์เวียนนา ออสเตรีย ปี 2550
การทำงาน : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช รพ.สมิติเวช สุขุมวิท

คุณหมอท่านอื่นๆ

บริการพิเศษ สำหรับสมาชิก Hi-Q Kids Club