พญ.อัมพร สันติงามกุล

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชกรรม-พัฒนาการและพฤติกรรม
การศึกษา :
  • ว.ว. สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีที่จบการศึกษา 2547
  • Diplomate Thai Board of Pediatric
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน :
  • พ.ศ.2543 - 2546, แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
  • พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน, อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณหมอท่านอื่นๆ

บริการพิเศษ สำหรับสมาชิก Hi-Q Kids Club